Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2021

Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door forse aanpassingen in het onderwijs wegens ‘corona-maatregelen’. Behalve dat we daardoor minder uren hebben gemaakt dan voorgaande jaren zien we ook andere veranderingen opkomen. Zoals de neiging om onze hulp te zien als bijlessen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling

Ziekenhuis

Wat als een kind in het ziekenhuis ligt?
Voor leerlingen die in het ziekenhuis worden opgenomen of die regelmatig ziekenhuispoli’s moeten bezoeken, raden wij scholen en ouders aan contact op te nemen met de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen. Voor leerlingen (van poli’s) in Academische Ziekenhuizen in Amsterdam, VUmc en AMC, zijn dat de consulenten van de Educatieve Voorziening Amsterdam, tel. 020-5668952. Voor Amsterdamse leerlingen (van poli’s) in niet-academische ziekenhuizen in Amsterdam en het Revalidatie Centrum Amsterdam zijn dat de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van het ABC, tel. 020-7990010. Voor leerlingen die (regelmatig) in andere regio’s dan de Amsterdamse naar school gaan, raden we aan www.ziezon.nl te raadplegen en daarop de betreffende consulenten te zoeken.

Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd zelf bellen of mailen.

Als de leerling van een Amsterdamse school na opname in het ziekenhuis nog enige tijd thuis moet revalideren, kunt u huisonderwijs aanvragen, mits de school en de ouders achter het huisonderwijs staan.