Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

Waarom huisonderwijs

In augustus 1999 zijn de bestaande ziekenhuisscholen opgeheven. De reden daarvoor is dat de opnameduur in ziekenhuizen in de loop der jaren aanzienlijk korter is geworden. Bovendien is de kans groot dat kinderen gedurende de opnameperiode te ziek zijn om onderwijs te volgen.

In de plaats van ziekenhuisscholen zijn Educatieve Voorzieningen gekomen en tegelijkertijd

kwam bij de Onderwijsadviesdiensten een afdeling Onderwijsondersteuning  Zieke Leerlingen. Het accent ligt meer op het begeleiden en informeren van scholen met ernstig zieke leerlingen. Zij informeren scholen over ziektebeelden en de consequenties voor het leerproces. Zo mogelijk geven de consulenten tijdens de opname ook les.

Daarnaast kan er door Amsterdamse scholen hulp ingeroepen worden in de vorm van

huisonderwijs. De leerkrachten die een leerling thuis les geven, helpen de leerlingen bij het plannen en maken van hun schoolwerk. De leerachterstanden kunnen binnen de perken worden gehouden. Ook kan het huisonderwijs ertoe bijdragen dat een kind in een periode van (ernstige) ziekte afleiding vindt en zich hierdoor meer op het normale dagelijkse leven kan richten. Ten slotte kan huisonderwijs ertoe bijdragen dat de terugkeer op school na herstel soepeler verloopt.