Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

Donaties

Het huisonderwijs wordt voor het overgrote deel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarom is het huisonderwijs gratis.  Toch is een gift heel welkom in verband met extra uitgaven voor onze leerlingen.

U kunt een vrijwillige bijdrage storten op:
NL58 INGB 0004601335
t.n.v. Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam
Grote Kerkstraat 35
1135 BC Edam
KvK inschrijfnummer 41199481

Sinds 1 januari 2008 zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Regels m.b.t. aftrekbaarheid van uw schenking kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Voor onze ANBI-gegevens zie: anbi