Logo Huisonderwijs Amsterdam

Donaties

Het huisonderwijs wordt voor het overgrote deel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarom is het huisonderwijs gratis.  Toch is een gift heel welkom in verband met extra uitgaven voor onze leerlingen.

U kunt een vrijwillige bijdrage storten op:
NL58 INGB 0004601335
t.n.v. Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam
Grote Kerkstraat 35
1135 BC Edam
KvK inschrijfnummer 41199481

Sinds 1 januari 2008 zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Regels m.b.t. aftrekbaarheid van uw schenking kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Voor onze ANBI-gegevens zie: anbi