Logo Huisonderwijs Amsterdam

Jaarverslag 2017

Ook na 115 jaar is de behoefte aan ons onderwijs nog steeds groot, maar we zijn natuurlijk wel met de tijd mee gegaan. In ons beknopte jaarverslag kunt u lezen hoeveel leerlingen we geholpen hebben en hoe het ons financieel vergaan is. En een kort memoriam voor onze oud-voorzitter Fred Hoogsteder die begin 2018 overleed.