Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2020

Voor iedereen was 2020 een ongekend jaar vanwege corona. Voor Hidde liep het nog een tikkeltje beroerder maar hij pakte alle hulp die hij kon krijgen aan.
Verder algemene gegevens van dit uitzonderlijke jaar, evenals het financiële jaarverslag. 

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en de gezondheidszorg. Dit bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar in vergadering bijeen. In deze vergaderingen wordt o.a. het intakebeleid, de financiële verantwoording en de begroting, de voortgang van het huisonderwijs en de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten besproken. Het bestuur stelt zich ten doel alert te reageren op veranderingen in het onderwijsveld om zo de zieke leerling thuis optimaal te begeleiden. Met het oog op de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 houdt het bestuur de gevolgen van de wet voor onze werkwijze, voor onze docenten en voor onze doelgroep extra goed in de gaten.

Het bestuur bestaat sinds 15 jan. 2015 uit de volgende leden:

  • Dhr. R.H.M. Baggen, voorzitter, St. Catharinaschool, Amsterdam,
  • Dhr. R. Postma, penningmeester,
  • Mevr. C.J. Hendriks, secretaris, Educatieve Voorziening Amsterdam;
  • Mevr. Drs. H. v.d. Jagt, Jeugdarts Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam;
  • Mevr. E.M. van Warmerdam, Ignatius Gymnasium Amsterdam.