Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2020

Voor iedereen was 2020 een ongekend jaar vanwege corona. Voor Hidde liep het nog een tikkeltje beroerder maar hij pakte alle hulp die hij kon krijgen aan.
Verder algemene gegevens van dit uitzonderlijke jaar, evenals het financiële jaarverslag. 

Donaties

Het huisonderwijs wordt voor het overgrote deel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarom is het huisonderwijs gratis.  Toch is een gift heel welkom in verband met extra uitgaven voor onze leerlingen.

U kunt een vrijwillige bijdrage storten op:
NL58 INGB 0004601335
t.n.v. Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam
Grote Kerkstraat 35
1135 BC Edam
KvK inschrijfnummer 41199481

Sinds 1 januari 2008 zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Regels m.b.t. aftrekbaarheid van uw schenking kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Voor onze ANBI-gegevens zie: anbi